Diament jest cennym i rzadko występującym minerałem, 

którego wydobycie wiąże się z ogromnym wysiłkiem…

My utożsamiamy Klienta z diamentem,

wymagającym szczególnej dbałości

i niecodziennej ochrony.

Dbałości o bezpieczeństwo

Klienta i Jego diamentów …

 

Firma DENALI GUARD jest  agencją ochrony osób i mienia, która zamierza zaspokoić indywidualny popyt klienta na specyficzną formę ochrony.

 Innowacyjność oferowanej przez nas specyficznej formy ochrony  ,którą jest OCHRONA OPERACYJNA wynika z zebrania wieloletnich doświadczeń  naszych Liderów w Kraju i za granicą. Innowacyjne rozwiązania stosujemy  wykonując usługi dla obiektów handlowych, zakładów produkcyjnych oraz klientów indywidualnych z uwzględnieniem strategicznych priorytetów w minimalizowaniu strat.Wąska specjalizacja pozwala nam na efektywniejsze działanie i osiąganie wyznaczonych celów czyniąc firmę konkurencyjną w branży ochroniarskiej.

Współpracujemy z byłymi Operatorami Jednostek Specjalnych i Antyterrorystami. Wykorzystujemy ich wiedzę i doświadczenie w realizacji SZKOLEŃ ANTY-NAPADOWYCH dla instytucji finansowych oraz prywatnych podmiotów.

Tak jak w przyrodzie nie ma dwóch identycznych diamentów…

Tak w działalności biznesowej nie ma dwóch identycznych Klientów o utożsamionych potrzebach. Elementem naszej strategii jest stosowanie indywidualnych rozwiązań mających na celu ochronę majątku Klienta. Stosowanie naszych rozwiązań wymaga odejścia od ogólnie przyjętych schematów ochrony, jakie dotychczas są stosowane przez naszą konkurencję. Naszym atutem jest opieranie działań na audytach określających miejsca występujących zagrożeń oraz najskuteczniejsze metody ich zapobiegania. Nasza wnikliwa analiza potrzeb Klienta i różnorodność podejmowanych działań ogranicza ryzyko niepowodzenia planowanych akcji – nie działamy według dających się przewidzieć schematów.

Wartość świadczonych przez nas usług jest uzależniona od potrzeb Klienta. Wycena wynika z przyjętych rozwiązań wypracowanych w ścisłej współpracy z Klientem.

 

Koncesja MSWiA nr. L-0007/11.