Jesteśmy realistami i interesuje nas skuteczność stosowanych metod, a nie krótkotrwały splendor. Dlatego też zawsze mówimy, że na dziesięć placówek handlowych dwie lub trzy będą wymagały stosowania tradycyjnej metody w celu osiągnięcia prewencji. Oczywiście również będą poddane działaniom operacyjnym oraz audytu między innymi w celu maksymalnego osiągnięcia prewencji. Takie połączenie jest konieczne tylko w najtrudniejszych przypadkach. W pozostałych ośmiu lub siedmiu placówkach handlowych można zrezygnować z ochrony fizycznej lub w razie potrzeby stosować ją w sposób doraźny. W zamian będą stosowane środki ochrony operacyjnej i audytu, co w znaczny sposób przyczynia się do ograniczenia nakładów na ochronę przy jednoczesnym zmniejszaniu strat placówki. Kluczem do sukcesu w ochronie operacyjnej jest ścisła współpraca zainteresowanych podmiotów i analiza zdobytych doświadczeń oraz kreowanie nowych rozwiązań, które są na bieżąco wykorzystywane  i wdrążane w realizacje umowy.

Tak rozumiana minimalizacja kosztów wymaga przygotowania odpowiedniej strategii w ścisłym współdziałaniu ze zleceniodawcą. Założeniem podstawowym tego typu działań jest przede wszystkim zmniejszenie nakładów na ochronę przy jednoczesnym zmniejszeniu strat inwentaryzacyjnych. W tym miejscu odbiorca naszej oferty może zacząć podejrzewać, że obiecujemy niemożliwe. Aby przekonać Państwa o rzetelności naszej oferty i zachęcić do poważnego jej potraktowania informujemy, że przeprowadziliśmy już z sukcesem kilka tego typu  projektów. Realizacja tych projektów była prowadzona przez obecnych liderów DENALI pod szyldem innych agencji ochrony.

Według nas taką formę ochrony można wprowadzić na stałe i obopólnie czerpać z tego korzyści. Według innych agencji ochrony jest to korzystne dla zleceniodawcy, ale nie jest korzystne dla agencji ochrony. W tym stereotypie myślenia podstawowym elementem określenia niekorzystnego bilansu finansowego jest zawsze zmniejszająca się liczba roboczogodzin ochrony, która przez firmy „starej daty” nadal jest traktowana jako jedyny sposób wypracowywania zysku.

Oczywiście oferowana przez nas metoda nie jest prosta i wymaga wykwalifikowanych pracowników, potrafiących dostosować się do nowej metody prowadzenia ochrony.

Ponadto należy podkreślić, że każda placówka handlowa ma swoją specyfikę i od strategii będzie zależało określenie proporcji stosowanych środków.