Proponujemy Państwu specjalistyczne szkolenie antynapadowe. Program zostanie dostosowany do potrzeb zleceniodawcy. Poniżej podajemy przykładowy, funkcjonujący aktualnie, program kursu dla pracowników banków. Dotyczy on podstawowych pojęć i charakterystyki rodzajów napadów, oraz zachowań pracowników w sytuacjach kryzysowych. Szkolenie podzielone jest na część teoretyczną i praktyczną. Część praktyczna oparta jest na realnych symulacjach napadu i zachowań sprawców.

 

CEL SZKOLENIA : wyrobienie prawidłowych zachowań w sytuacjach kryzysowych.

 

Przykładowa oferta szkoleniowa. Grupa docelowa: pracownicy banku i personel zarządzający placówką, kadra zarządzająca i kierownicza oraz wybrani pracownicy banku - narażeni na napady, inwestorzy, itp.

Temat: "szkolenie antynapadowe"

 

Program:

1) Pierwszy blok tematyczny: "cichy napad”:

 1. charakterystyka cichego napadu, zachowania sprawców podczas napadu niejawnego.
 2. zachowanie personelu placówki podczas napadu, zarządzanie kryzysowe po napadzie.

2) Drugi blok tematyczny: "Trudny/agresywny klient":

 1. definicja trudnego klienta charakterystyka motywy zachowania,
 2. sposoby działania trudnego klienta,
 3. krzywa emocjonalna zachowania i kumulacji napięcia,
 4. umiejętność właściwego radzenia sobie z trudnym klientem ,oraz wsparcie poszczególnych pracowników placówki przez pozostałych.

3) Trzeci blok tematyczny: "napad jawny-rozbój":

 1. definicja pojęcia „napad jawny-rozbój” charakterystyka rozboju,
 2. przykłady ryzyka typowego dla nieadekwatnych zachowań pracowników podczas napadu i skutki tych zachowań,
 3. postępowanie podczas napadu i wzory prawidłowych zachowań personelu placówki, d) pierwsza pomoc (pozycja bezpieczna reorganizacja placówki po napadzie, zarządzanie kryzysowe placówką).

4) Czwarty blok tematyczny: "Sytuacja zakładnicza’’.

 1. przetrwanie sytuacji zakładniczej,
 2. zachowanie się zakładników wobec sprawców.

5) Odbicie zakładników szturm,

 1. zachowanie zakładników podczas szturmu.

6) postępowanie z materiałem wybuchowym /granatem.

 

Sprawy organizacyjne: Szkolenie zostanie przeprowadzone metodą wykładową (prezentacja), oraz praktyczną/symulacyjną z zastosowaniem środków pozoracji oraz realnych zachowań napastników. Czas trwania szkolenia : od 5 godzin do 6 godzin.

Grupa docelowa: kadra zarządzająca i kierownicza oraz wybrani pracownicy banku narażeni na napady, inwestorzy, itp.

Kadra instruktorska :operatorzy z doświadczeniem międzynarodowym, z krajów podwyższonego ryzyka, doświadczeniem bojowym misyjnym Irak, Afganistan. Operatorzy jednostek specjalnych AT –MSWiA.

Uwaga: realizacja wymaga pisemnej zgody każdego z uczestników szkolenia ze względu na możliwość wystąpienia stresu.

Gwarantujemy Państwu najlepszych specjalistów i atrakcyjne warunki oferty.